MIKEs Bilradioverkstad

 

           

English website:                       Svensk webbsida:
Here you can get your classic   Här kan du få din veteranbilradio
car radio converted to FM.      konverterad till FM

 .